Plantado de arboj:

Planti arbon kaj flegi ĝin stimulas ĉe infanoj valorojn de prizorgado kaj respondeco pri la naturo kaj super ĉio helpas estigi intiman ligon inter ili kaj ilia natura ĉirkaŭaĵo. Ĝi estas facila kaj tre efika eduka rimedo por intrui amon kaj respekton al naturo, ne per konceptoj kaj ideoj sed per rekta travivado. 

Krome, tia plantado de arboj profitigas ne nur la infanojn sed ankaŭ siajn komunumojn kaj la tutan planedon: arboj kaptas CO2 el atmosfero, dank’ al arboj urboj iĝas pli agrablaj kaj vivindaj,  dank’ al frukt-arboj homoj povas vivteni sin en kelkaj kamparaj regionoj el nia planedo. Ankaŭ la fakto, ke infanoj plantas arbojn kaj prizorgas ilin koncernigas la tutan ĉirkaŭularo pri ties flegado kaj tute nature stimulas do sintenojn de respekto kaj prizorgo al naturo ene de la komunumo.Plantado de arboj far lernejanoj kaj infanoj estas aktivaĵo farebla kaj en urboj, por pliagrabligi ilin, kaj en kamparaj regionoj, por rearbarigi areojn senarbarigitajn. La arbaj specioj uzotaj devas esti aŭtoktonaj kaj devas bone integriĝi en la ekosistemo, kie ili estos plantitaj, ne misefikante ĝin. En landoj, kie ne estus necese planti arbojn, ĉar ja ekzistas amaso da ili, oni povas antstataŭi tiun plantadon de arboj per patronigo de unu arbo jam kreskinta far ĉiu infano. 

Oni ja povus diskonigi ĉi tiajn aktivaĵojn okaze de tutmondaj tagoj pri naturo kiel ekzemple la 22an de aprilo (la Tago de Tero), la 5an de junio (Tutmonda Tago de Natur-medio), la 17an de junio (Tutumonda Tago de Luktado kontrau Dezertiĝo kaj Sekeco) aŭ la 28an de junio (Tutmonda Tago de Arbo).

Kiel skribi al Unesko:

Sendu ret-mesaĝon aŭ paperan leteron al la nacia komisiono de Unesko en via lando petante, ke Unesko tutmonde stimulu plantadon de arboj far infanoj, ĉar temas pri tre grava eduka kaj socia aktivaĵo, ege necesa nuntempe. Interalie vi povas mencii ke tia aktivaĵo estas tre valora el eduka kaj socia vidpunktoj, kaj resumas en si mem multajn principojn, kiuj inspiras la laboron de Unesco. 

Se vi ne emas elpensi tutan leteron, vi povas sendi ĉi tiun modelan leteron jam pretan. Bonvolu sendi en via nacia lingvo.

Jen la ret-adresoj de ĉiuj naciaj komisionoj de Unesko. Serĉu tiun de via lando. Se vi preferas skribi paperan leteron, jen ankaŭ la poŝtaj adresoj de la naciaj komisionoj.

No hay comentarios:

Publicar un comentario