Modela letero adresebla al la nacia komitato de Unesko:

Tre estimata sinjor(in)o,

Mi petas al vi, ke Unesco konsideru plantadon kaj flegadon de arboj far geinfanoj kiel tre gravan edukan aktivaĵon en la nuntempa mondo kaj, sekve, kampanju tutmonde por stimuli ĝin. Plantado de arboj estas agado tre valora el eduka kaj socia vidpunktoj, kiu estimulas  ĉe infanoj amon, respekton kaj flegon al naturo. Ĝi resumas en si mem multajn principojn, kiuj inspiras la laboron de Unesko.

Se konsideri, ke la naturmedia nuntempa krizo rezultas esence el misa pensmaniero laŭ kiu homa socio povas disvolviĝi sendepende de sia natura ĉirkaŭaĵo, kompleta aliro al ĉi tiu krizo postulas, krom teknikaj kaj leĝaj solvoj, ankaŭ ŝanĝiĝo de nia maniero rilati kun nia natura ĉirkaŭo. Ĝi postulas, ke oni transiru de konceptado de la homaro kiel sendependa kaj ekstera al naturo al alia konceptado de homaro kaj naturo kiel esence interligitaj. Por superi la naturmedian krizon necesas fundamenta ŝanĝiĝo en nia pens-menaniero kaj mond-rigardo. Tial la eliro el ĝi kuŝas do grandparte sur edukado.

Planti arbon kaj flegi ĝin stimulas ĉe geinfanoj valorojn de prizorgado kaj respondeco pri ilia natura ĉirkaŭaĵo kaj ege kontribuas al kreado de ligoj inter ili kaj naturo. En tiu senco, planti arbon kaj flegi ĝin samvaloras kiel multaj lernejaj lecionoj aŭ instituciaj kampanjoj pri la neceso prizorgi naturmedion. 

Aliflanke, planti arbojn estas aktivaĵo, kiu ne nur koncernas infanojn, ĉar ties profitoj etendiĝas al sia tuta komunumo: familioj, vilaĝoj, urboj...Kelkaj el ĉi tiuj sociaj profitoj estas: igi urbojn kaj vilaĝojn pli agrablaj kaj pacaj, kaptadi CO2 el atmosfero, stimuli sintenojn pozitivajn rilatajn al natur-medio. Nu, planti arbojn ligas al ilia natura ĉirkaŭaĵo ne nur infanojn sed, etendiĝe, ankaŭ la tutan socion.

Plantado de arboj far infanoj kaj lernejanoj estas aktivaĵo farebla kaj en urboj, por pliagrabligi ilin, kaj en kamparaj regionoj, por rearbarigi areojn senarbarigitajn. La arbaj specioj uzotaj devas esti aŭtoktonaj kaj devas bone integriĝi en la ekosistemo, kie ili estos plantitaj, ne misefikante ĝin. Estus bona ideo diskonigi ĉi tiajn aktivaĵojn okaze de tutmondaj tagoj pri naturo kiel ekzemple la 22an de aprilo (la Tago de Tero), la 5an de junio (Tutmonda Tago de Natur-medio), la 17an de junio (Tutumonda Tago de Luktado kontrau Dezertiĝo kaj Sekeco) aŭ la 28an de junio (Tutmonda Tago de Arbo). En landoj, kie ne estus necese planti arbojn, ĉar ja ekzistas amaso da ili, oni povas anstataŭigi tiun plantadon per patronigo de unu arbo jam kreskinta far ĉiu infano. 

Pro ĉi ĉiuj kialoj mi petas, ke vi konsideru ĉi tiun proponon kaj faru vian plejan eblon por realigi ĝin, tiel ke plantado de arboj povu iĝi eduka aktivaĵo kutima inter la geinfanoj de la tuta mondo.

Mi dankas vin pro via atento.  Elkoran saluton,

No hay comentarios:

Publicar un comentario